Om Velforeningen

Om Velforeningen og Midtunhaugen

Midtunhaugen

Midtunhaugen er et område som ligger like øst for Nesttun, sør i Bergen Kommune (Fana bydel). Midtun var opprinnelig en gård som sammen med Nesttun og Øvsttun tilhørte storgården Hjelmeland. Gårdene har røtter tilbake til middelalderen.


Midtunhaugen har også 2 barnehager: Midtunhaugen Barnehage, som holder til i nedre del av området, og Midtun Barnehage som holder til i øvre del.


I nedre del av Midtunhaugen er det også en del industribygg. Mest kjent er Kaffehuset Friele AS som ligger like ved avkjørselen fra Hardangervegen.

Om Velforeningen

En velforening er en sammenslutning av- og for beboere, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor


Midtun Velforening har eit styre bestående av fire representanter; leder, nestleder/kasserer og to styremedlemmer. Velforeningen står som eier av fellesområder (se kart) og skal ivareta medlemmenes interesse hva angår opparbeiding  og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold.


Leder:                     Tord Hatland

Nestleder:              Irene Aase-Kvåle

Styremedlem:       Preben Dale

Styremedlem:       Tina Maria Mørk

Styremedlem:       Kine Hagebø Furnes