Hjem

Midtunhaugen VelforeningVelkommen til vår hjemmeside


Her finner du aktuelle saker, dokumenter, vedtekter. Kontakt oss gjerne ved å benytte deg av kontaktskjema under.

Aktuelle saker

10.07.2022 Ferie i Styret

Styret i velforeningen tar nå en velfortjent ferie. Epost til styret vil bli besvart, men noe vente tid må forventes. Vi ønsker alle våre medlemmer en fin sommer!


Mvh Styret18.06.22 Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet ble avholdt torsdag 2. juni der flere viktige saker blant annet plan for utbedring av grøntområder og spørsmål om ladingspunkter for El-bil. Nye medlemmer ble valgt inn og skal danne ett nytt styre. Mer info kommer. Referater finn du her:

-Referat fra årsmøtet 2022


Styret

16.05.22 Innkalling til årsmøtet 2022

Torsdag 2.6.2022 kl. 18.00    

Sted: Eventus Midtun Barnehage. Midtunhaugen 179, 5224 Nesttun    

Dagsorden:   

  1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer   
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling  
  3. Årsberetning 2021   
  4. Godkjenning av regnskap 2021
  5. Budsjett for 2022  
  6. Andre saker (styrets saker/innkomne saker) 
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Valg til styret  

  

Alle aktuelle dokumenter (utfyllende informasjon om innkomne saker, regnskap, budsjett osv.) finner du linker til nederst i saken. De som ikke har tilgang til internett, kan kontakte styret på tlf. 976 09 829 for å få utskrift av dokumentene.    

Styrtet gjør oppmerksom på at et medlem kan la seg representere av et annet medlem eller husstandsmedlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem/husstandsmedlem kan bare møte med en (1) fullmakt.   

  

Det vil være et begrenset antall sakslister tilgjengelig på årsmøtet, og vi ber om at medlemmene selv tar med utskrifter. I år skal det velges inn tre nye personer til styret, og tre kandidater har meldt seg.  Det er flere viktige saker som skal besluttes på årsmøtet, og vi håper så mange som mulig vil delta på møtet.    


Linker:

- Innkalling med vedlegg (årsberetning, regnskap og budsjett, saksliste osb).

- Plantekonsept for Midtunhaugen av Frodig hagedesign.

- Innspill fra Irene Thorsnes og Liv Sverdrup vedr plantekonsept for Midtunhaugen.

  

Velkommen til årsmøtet!   

Hilsen Styret  

01.05.22 Bystyret har godkjent utbygging på Midtunhaugen

Styret ønsker å informere at bystyret har godkjent utbygging på Midtunhaugen av helldal eiendom. Les saken her:Styret


26.04.22 Forlenget dugnad og ny dato for innlevering av saker


Da ikke alle medlemmer av velforeningen på Midtun har fått med seg at det var invitert til dugnad på lørdag 23.04.22, så blir Konteinere stående frem til mandag 02.05.22. Dette gjør at alle medlemmer får mulighet til å utføre oppgaver etter ønske og behov utover uken.


Styret har nå satt opp nye skriv med informasjon om forlenget dugnad og inkalling til årsmøtet. Det kan virke som skrivene vedr dugnad og varsel om årsmøte har blitt fjernet fra postkassestativene. Det er beklagelig at informasjonen fra Velforeningen ikke når frem til alle medlemmer. Vi ber derfor medlemmer om å la informasjonsskriv fra velforeningen stå, og gi beskjed dersom skrivene er på avveie. Ny frist for innlevering av saker til årsmøtet er satt til fredag 6.mai som følge av dette.


Styret

Kontakt Velforeningen her: