Aktuelle saker

Aktuelle saker

10.10.2021 Kartlegging av beplatning v/Frodig hagedesign


Midtunhaugen Velforening har bestilt Frodig Hagedesign AS til kartlegging av beplantning i vårt boligfelt samt å utvikle et design konsept på våre fellesområder ihht årsmøte beslutning 2.juni 2021


 Plan for dette arbeidet er:

-Kartlegging av beplantning utføres i vekstsesong – høsten 2021.

-Konseptutviklingen starter i løpet av vinteren 2022.


Når dette er gjennomført, vil styret henvende seg til medlemmene for videre beslutning.Bestilling av beskjæring på Gullregn ved nr 45

Styret har bestilt Bergen Trepleie til å beskjære treet som står ved innkjørselen til rekke 33-55. Den har vokst seg ut i veibane samt det er nødvendig med vedlikehold. Det er også bestilt vaktemester i fra BOB til å rette opp skilt samt fjerne avfall som er hensatt ved parkeringsplass ved samme rekke.22.09.2021 Dugnad

Vi minner om dugnad førstkommande laurdag 25. September!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å utføre arbeid i sitt nærområde, samt tilstrebe god avstand mellom deltakere. Det blir satt ut to store container (ved rekkenr 33-55) og en (i krysset ved nr 230). Dette åpner for at medlemmer kan gjennomføre dugnad når det passer og bidrar til at vi kan holde trygg avstand. Detaljerte forslag til dugnadoppgaver blir lagt ut her på hjemmsiden vår. Vi ber medlemmer ta kontakt med styret ved interesse for å utføre malerarbeid. På grunn av den pågående koronasituasjonen blir det ikke felles oppmøte eller grilling denne gangen. Is og brus blir satt frem på ”Midtre lekeplass” (mellom rekkene 184-198 og 174-184) for barn og voksene som deltar på dugnaden. Vi oppfordrer også særlig barn som ønsker å delta, til å plukke boss i blåbærskogen og øvrige grønt områder.

Arbeidsoppgaver:

-Koste og rydde fortau og veier

-Luke/plante og beskjære

-Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til konkrete gjøremål.

 

De som ikke har anledning til å være med på dugnad, har mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto 1503 69 09266. Vennligst merk innbetalingen «Dugnad».


Forslag til arbeidsoppgaver:

http://midtunhaugen.no/Dugnad/Arbeidsoppgåver ….pdf

 

Vel møtt 

Styret i Midtunhaugen Velforening


01.07.2021 Sommerferie!!


Styret i velforeningen tar nå en velfortjent ferie. Epost til styret vil bli besvart, men noe vente tid må forventes. Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og fin sommer!


Mvh Styret


12.06.2021 Referat fra årsmøtet

Vedlagt finner du refarat fra årsmøtet avholdt Onsdag 02.06.21 kl 18. Styret vil takke alle medlemmer som møtte opp. Referatet legges ut med forbehold om feil, deltakere fra årsmøtet kan kontakte styret ved eventuelle feil/mangler i dokumentet.

http://midtunhaugen.no/Årsmøter/Referater/2021 Referat frå ….pdfMvh Styret14.05.2021 Innkalling til årsmøtet

INNKALLING 

ÅRSMØTE 2021 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING 

 

Onsdag 2.6.2021 kl. 18.00  

Sted: Midtre Lekeplass (ved rekkene 184-198 og 174-184)  

 

Dagsorden: 

 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer  
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling 
 3. Årsberetning 2020  
 4. Godkjenning av regnskap 2020 – meddelelse av ansvarsfrihet for styret
 5. Andre saker
 6. Budsjett for 2021
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Valg til styret 

 

Alle aktuelle dokumenter (oversikt over innkomne saker, regnskap, budsjett osv.) vil bli lagt ut på hjemmesiden www.midtunhaugen.no i god tid før årsmøtet. De som ikke har tilgang til internett, kan kontakte styret på tlf 976 09 829 for å få utskrift av dokumentene.  

Styrtet gjør oppmerksom på at et medlem kan la seg representere av et annet medlem ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Et medlem kan bare møte med en (1) fullmakt. 

Vi gjør oppmerksom på at det vil være et begrenset antall sakslister tilgjengelig på årsmøtet, og ber om at medlemmene selv tar med utskrifter til dette. I år skal det velges inn en ny person til styret samt vara, og vi oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg i nærmiljøet til å melde sin interesse! Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon.  

 

Håper vi ser mange av dere på årsmøtet! Du finn innkallinga med aktuelle vedlegg her:

http://midtunhaugen.no/Årsmøter/Innkalling/2021 INNKALLING t….docx

 

Hilsen Styret 07.05.2021 Rengjøring av kummer på fellesområder 


Styret har kartlagt alle kummer som ligger på våre stikkveier og fellesareal, innhentet pristilbud i fra flere firma. Rimeligste leverandør ble Ragn-Sells AS.


De kommer mandag 10.mai og starter arbeid med rengjøring av flere av våre kummer. Det må forventes at plassering av stor bil, kan skape noe vanskelig fremkommeligheter for gående og kjørende mens arbeidet pågår


Vis hensyn.


Hilsen styret03.05.2021 Melding til medlemmer anggåande containere

Styret gjer medlemmar merksame på bruken av containerane som er satt ut i forbindelse med dugnad. Det skal berre kastast avfall som ein finn i fellesområda på midtunhaugen. Eksempel på avfall kan være: grøntavfall (busker/kvister osb), trevirke, jord og steinmasser.


Containerane er ikkje meint for at medlemmer skal "tømme boden". Kontakt styret dersom noko er uklart.


25.05.2021 Midtun Velforening inviterer til dugnad 8.mai!Vi oppfordrer våre medlemmer til å utføre arbeid i sitt nærområde, samt tilstrebe godt avstand mellom deltakere. Det blir satt ut en stor container (ved rekkenr 33-55) og en mindre (i krysset ved nr 230). De blir stående fra fredag 30.april til søndag 9.mai. Dette åpner for at medlemmer kan gjennomføre dugnad når det passer og bidrar til at vi kan holde trygg avstand. Detaljerte forslag til dugnadoppgaver finner du her: 

http://midtunhaugen.no/Dugnad/Arbeidsoppgåver ….pdf


Styret ønsker tilbakemeldinger fra medlemmer om det er ønskelig å male postkassestativene på Midtunhaugen. Vi ber medlemmer ta kontakt med styret ved interesse for å utføre malerarbeid. På grunn av den pågående koronasituasjonen blir det ikke felles oppmøte eller grilling denne gangen. Is og brus blir satt frem på ”Midtre lekeplass” (mellom rekkene 184-198 og 174-184) kl 13 Lørdag 8.mai for barn og voksene som deltar på dugnaden.


Generelle dugnadsoppgaver:

-Koste og rydde fortau og veier

-Luke/plante og beskjære

-Ta gjerne kontakt med styret dersom du har forslag til konkrete gjøremål.


De som ikke har anledning til å være med på dugnad, har mulighet til å delta ved å betale kr. 200,- til konto 3625. 07. 81282. Vennligst merk innbetalingen «Dugnad».


Vel møtt :)

Styret i Midtunhaugen Velforening
22.04.2021 Invitasjon til befaring med Heldal Eiendom AS


3.mai 2021 kl.17.00 på parkeringsplass utenfor rekke 33-55.

(Saken vil bli tatt opp på årsmøte 2.juni 2021)


Heldal Eiendom AS skal bygge ca 18 leiligheter ved Midtunhaugen 68. Dette vil medføre endringer på fortau og vei (kommunal og privat) ved inngang til feltet, og veien ned til nedre Velforeningen.

 

Ihht vedtektene §6 er det årsmøte som må ta beslutning vedr pkt 1. 

 

I reguleringsplanen er det spesielt 3 nye endringer i feltet:

 

 1. Heldal Eiendom AS og kommunen ønsker samtykke fra Midtunhaugen Velforening til å kunne utvide veien ved inngang til feltet, og inn på vår eiendom 43-688 ved rekke 33-55. Du finner henvendelsen her:

  http://midtunhaugen.no/Regulering/Midtunhaugen 68 r….pdf

 2. Innkjørsel til nedre Velforening må utvides, og fjell må sprenges bort.
 3. Nytt fortau fra innkjørsel til nedre Velforening og helt ned til snarveien/transformator

 

 

Plansak

Alle dokumenter angående Heldal Eiendoms utbygging på Midtunhaugen 68, finnes her: 

www.bergen.kommune.no/innsynpb  

saks nummer: 201730400

 

Se også:

Midtunhaugen boliger | Ard arealplan

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=210635145

https://midtuntoppen.no

 

 

Mvh Midtunhaugen Velforening17.04.21 Varsel om årsmøte i velforeningen 2021


Det er planlagt å avholde årsmøte i Midtunhaugen Velforening Onsdag 2.juni.  

 

Eventuelle saker som skal tas opp må være styret i hende innen 27.april. Saker kan sendes på e-post: styret@midtunhaugen.no  

 

Endelig innkalling vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.midtunhaugen.no 

innen 16.mai. Av innkallingen som kommer, vil det fremgå hvilke saker som skal behandles i årsmøte. Relevante dokumenter i forbindelse med årsmøtet blir lagt ut på vår hjemmeside. 

  

Vi ber alle som kan bidra i styret, om å melde sin interesse. Styret har lavere kapasitet pga sykemelding. Vi har behov for ett styremedlem og ett varamedlem. 


mvh Styret


11.04.21 Lekeplasser og resultat fra sikkerhetskontroll


Styrets rolle er å ivareta medlemmenes interesser hva angår opparbeiding og disponering av fellesarealer, samt vedlikehold.


Styret fikk gjennomført et sikkerhetskontroll på våre to lekeplasser i området, i forbindelse med etablering av nytt lekestativ i midtre lekeplass.


Det stilles også krav til eier (velforeningen) å foreta jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Hensikten med denne rapporten er å sikre forsvarlig lek i, på eller rundt offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr innbefattet fallsoner og underlag. Dette gjelder også utstyr og enheter som monteres som lekeplassutstyr for barn, selv om de ikke er produsert for det formålet. Inspeksjonen omfatter ikke gjenstander definert som leketøy.


Avvik ble oppdaget og er beskrevet i rapport som ligger her:

http://midtunhaugen.no/Rapporter/MV Årlig Hovedko….pdf

Som det fremgår av rapporten ble det avdekket alvorlige avvik ved trehytten på nedre lekeplass. Avvikene er av en slik art og omfang at hytten dessverre må rives.Styret har forståelse for at rivning av lekehytte (som har stått der i alle år), kan oppleves som uforståelig. Det er styrets rolle, på vegne av velforeninga, å ivareta sikkerheten til lekende barn på Midtunhaugen. Dette har tidligere også vært gjennomført lignende på øvre lekeplass, hvor alle lekeapparater ble fjernet.


Sitat fra rapport:
Hensikten med standarden for lekeapparater er ikke å begrense akseptabel risiko, men å forhindre ulykker som medfører invaliditet og dødsfall, dernest å redusere alvorlige ulykker som uunngåelig oppstår når barn skal utvide sitt kompetansenivå.


Å ta risiko for at barn ved lek kan eksponeres for noe fare, kan være positivt for barnets utvikling, men innebærer da en risiko for kuler, blåmerker og til og med risiko for arm og benbrudd. Når en plassbygd lekehytte som her er plassert på en offentlig tilgjengelig lekeplass medfører det et ansvar for eierne, der minst alle avvik som kan medføre invaliditet og død blir lukket.


Mvh Styret

05.03.21 En ny vår på Midtunhaugen


En ny vår på Midtunhaugen

Velkommen til et nytt år og en ny vår på Midtunhaugen til alle gamle og nye

medlemmer i velforeningen. Nå skriver vi mars 2021, og vi legger bak oss et år med koronarestriksjoner. Sånn sett har det vært et spesielt år for det nye styret, hvor vi prøver både å være ambisiøse og nøkterne for hva vi kan få til sammen med dere beboere. Uansett håper vi våren bare blir lysere og at vi kan få til flere treffpunkt i månedene som kommer.


Vi planlegger nå for en dugnad litt utpå våren, og vil i den forbindelse kartlegge behov og mulige oppgaver på våre fellesarealer. I denne sammenheng oppfordrer vi medlemmer til å komme med konkrete innspill til styret på epost. Slik som beskjæring av busker, enkel beplantning og generell opprydning av gatetun m.m. Her håper vi en dugnad både kan være et sosialt (men koronavennlig) samlingspunkt og et løft for den Midtunhaugen vi trives så godt på.


I løpet av de kommende ukene vil dato for dugnad fastsettes, da vil det samtidig komme et skriv med nærmere info. Dette legges ut på midtunhaugen.no og på Facebook-gruppen Midtunhaugen. Det vil også henges opp lapper på postkassestativene.


Vi minner om årskontingenten som forfaller hver januar.
Har dere noen spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med oss.


Vennlig hilsen Styret
10.11.20 Ny leverandør av vintervedlikehold:


BOB Eiendomstjenester og Rådgivning AS, er vår nye leverandør på vintervedlikehold.

Kontrakt skal signeres, men arbeid er allerede utført med å erstatte strøkasser som var ødelagt og etterfylle sand og salt. Ny strøkasse er bestilt ved bratt bakken ned mellom hus 182/236. 


BOB vil sørge for salting og brøyting (ved snøfall mellom 5-10cm) når det er behov og innen kl 07. 


Oppfordrer alle medlemmer til å bruke strøkassene når veiene blir glatte og farlige. 


Link til hvor strøkasser er plassert
22.10.20 Oppgradering av mitdre lekeplass:


På årsmøte i 2019 og 2020, ble det besluttet å oppgradere lekeplassstativet og utstyr. Til å utføre dette, har vi inngått avtele for gjennomføring med Sandvikplay.


Etter befaring i dag, er det besluttet å starte med arbeider torsdag 29.10.2020. Varighet ca 1 til 2 uker. Lekeplassen vil være stengt i denne persioden og det er viktig at våre medlemmer påser at barn ikke går inn på byggeområdet.


Vi gleder oss til nytt utstyr.